O obci Rokytno

https://www.rokytno-nm.cz/

Kraj: Vysočina

Okres: Žďár nad Sázavou

Počet obyvatel: 214

Nadm. výška:  760 m n. m.

Rozloha: 602 ha

Nadřízená obec: Nové Město na Moravě

Rokytno je po Studnicích nejvýše položenou obcí Českomoravské vysočiny 760 m n. m.

Rokytno je oblíbeným turistickým střediskem jak v létě, tak i v zimě a je východiskem mnoha zajímavých túr.

Již koncem minulého století vyrobil na Rokytně Adolf Slonek první lyže v okolí.

Rokytno je rodištěm profesora a hudebního skladatele Otakara Šína (1881-1943) a spisovatele Josefa Havlíka (1861-1934). Na Rokytně měl ateliér malíř Bohumil Puchýř, který zde v roce 1985 zemřel.

Hostinec a bývalá škola jsou vyzdobeny sgrafity novoměstského rodáka malíře a grafika Karla Němce.

První písemná zpráva o Rokytně je až z roku 1348, kdy je v právě založených zemských deskách zapsána zpráva, že jeden z potomků pánů z Medlova, Jimram z Kamene, prodal majetek náležející k hradu Kámen (Zubštejn) pánům z Boskovic. V odprodané části je uvedeno také Rokytno. Obec však pravděpodobně vznikla již v 2. polovině 13. století.

V roce 1749 dostala obec pečeť, ve znaku měla listnatý strom, na nějž se vzpíná z obou stran dvouocasý lev.

Od roku 1980 je Rokytno částí Nového Města na Moravě.

Na jih od Rokytna leží samota Čáslav. Byl to původně panský ovčín, postavený v polovině 18. století. Po vyhlášení tolerančního patentu v roce 1781 se uvažovalo přestavět objekt na evangelickou modlitebnu pro celé panství. Pro odpor novoměstských však ze záměru sešlo.

Mezi Rokytnem, Studnicemi, Pohledcem a Maršovicemi je údolí nazývané Kaňásky (také Šaratky-Kaňásky), kterým protéká potok Bezděčka. Údolí je pro svou krajinnou hodnotu navrhováno mezi chráněná území. Maloplošné střídání drobných tzv. selských lesů s výskytem nejrozmanitějších dřevin, různých typů trvalých travních porostů a menších ploch polí obklopených mezemi a šípkovými keři - to vše najdeme v údolí Kaňásky.

Nad údolím Kaňásky u východního okraje Rokytna byly postaveny rozsáhlé objekty živočišné výroby. Jsou jakoby vystrčeny na kopečku a pro široké východní okolí Nového Města na Moravě se staly novodobým orientačním bodem, zejména v noci, kdy jsou osvětleny.